En TV-revolution

Vi är mitt i en TV-revolution. Förändringen av visningsvanor som äger rum just nu är den mest grundläggande omvandlingen av TV-mediet sedan dess uppfinning på 1930-talet. Vi flyttar från ett medielandskap där tittarna användes för att vänta på att innehållet skulle delges dem av operatörerna, till ett där tittarna kontrollerar sitt eget schema och tittar på det på plattformen de väljer och blandar innehåll från sin huvudoperatör med innehåll från nisch leverantörer. Nischleverantörerna erbjuder också mer flexibla avtal, vilket ytterligare påverkar affärsmodeller i branschen.

TV-revolution

Allt detta innebär att det blir allt svårare att knyta kunden till tjänsten. Nu är endast liveevenemang bundna till ett schema, och även här har användaren ofta ett urval av strömmar.

Innehållsleverantörer svarar genom att anpassa sitt produktutbud. Ett sätt är att flytta fler tjänster till lådan, som TiVO. Ett annat är att flytta tjänster ur lådan och in i molnet. Ur teknisk synvinkel finns det inget behov av att hålla innehåll på en hårddisk i hemmet när det lika gärna finns i molnet. Men att flytta funktionalitet till centrala servrar påverkar rättighetshantering och ökar ytterligare utmaningar.

Alla dessa förändringar bygger på nytt tänkande och mycket teknik. För första gången i mediets historia driver användarnas beteende teknik, inte tvärtom. Den accelererande utvecklingen kräver också mycket testning, eftersom operatörer måste lägga till ny funktionalitet utan att påverka de befintliga funktionerna negativt.

Operatörer måste konkurrera med tvingande programmering för att förbli relevanta för sin publik. Eftersom tekniken konsolideras och färre specialplattformar används måste operatörerna också konkurrera med teknik som ger mervärde.

Vi omfamnar vi förändring. Vår verksamhet är att förstå användarpreferenser och konvertera dessa till relevant teknik för tillgängliga plattformar. Vi förstår också operatörernas behov och kan hjälpa dem att uppnå sina affärsmål, och balansera dessa med utvecklingen inom infrastruktur och konsumentbeteende.

Revolutionen har bara börjat och vart den kommer att hamna är det någon som gissar. Den enda vägen framåt är att hålla jämna steg med utvecklingen och lyssna på marknaden. Som en oberoende systemintegrator med sin egen beprövade kvalitetssäkrings- och testanläggning kan vi hjälpa dig att möta utmaningarna. Vi är redo för det nya medielandskapet. Är du?

Vi är en marknadsledande leverantör av teknik för digital-TV och streamingvideo. Företaget är en föredragen designpartner för många tillverkare av konsumentelektronik. Vi hjälper beslutsprocessen genom att hjälpa till med alla frågor som rör utvärdering och analys av ett föreslaget projekt och dess potential. Detta kan inkludera genomförbarhetsstudier, vitböcker, revisioner, produktstrategi och processgranskningar. Kundtestfaciliteter kan inrättas och testprocesser analyseras.

Platt-tv

INTEGRATION OCH UTVECKLING

Befintlig eller ny programvara och mellanvara överförs till nya eller befintliga plattformar. Nya hårdvaruplattformar är utformade. Projekt-, lednings- och teknikresurser kan göras tillgängliga för att arbeta med kundens projekt.

System verifieras mot en mängd olika tester för att säkerställa att prestanda uppfyller kraven. Vid behov kan nya tester utvecklas. Tester kan automatiseras för utförande i klientens lokaler. Säkerhetsfunktioner testas för CA-systemleverantörer.

Projekt-, lednings- och ingenjörsresurser är tillgängliga för arbete på klientens vägnar under lanseringsfasen. Kunderna kan använda sig av infrastruktur när de startar projekt på den svenska marknaden.

Kundtjänst för hårdvaruplattformar är tillgänglig för att ersätta eller ersätta alla tjänster som erbjuds av den ursprungliga tillverkaren. En rad supporttjänster med garanterade svarstider, programutgåvor och uppdateringar kan levereras för slutanvändarutrustning i tjänst.

Med tillhandahållandet av tekniska tjänster som spänner över hela produktcykeln, som omfattar hela kedjan från sändningstjänster till slutanvändare, kan vi erbjuda operatörer av digitala TV-tjänster ett långsiktigt teknologipartnerskap för serviceutveckling och innovation. Med sin tekniska kunskap, anläggningar, nyckelkompetenser och strategiska position på den nordiska marknaden har företaget en central position för alla operatörer som strävar efter att ge nytt och spännande innehåll till sina kunder. Vi har tekniken som fyller nya idéer med substans.