Värmepumpar – Den mest miljövänliga uppvärmningen

Värmepumpar

Förr i tiden var ekologiska odlingar och grön teknik någonting som hörde hemma på landet. Det fanns ett begränsat intresse för natur och miljö inne i städerna. Någonting som nu kommit att ändras en hel del! Oavsett om det tar sig uttryck i form av värmepumpar eller ekologisk bomull på mindre orter, är det tydligt att vi gått mot att anpassa våra liv till ett hållbart alternativ. När det gäller värmepumpar är det inte bara fråga om att man vill göra ett så bra miljöval som möjligt. Någonting som också spelar in stort är möjligheten att få ner sina uppvärmningskostnader.

Varje år kan vi se högre el-priser än föregående säsong och det kan bli svårt att hålla den temperatur man är van vid om man inte är okej med att betala avsevärt mycket mer än man tidigare gjort. Det är många som redan för länge sedan gick över till att elda pellets, men med de värmepumpar som nu finns tillgängliga kan man ha pelletsbrännaren som en reservkälla till uppvärmning om det skulle bli allt för kallt och värmepumpen man satt in nu inte skulle ge vad man hoppats. Det finns effektiva värmepumpar att köpa på i princip alla orter. Dessa högklassiga och kraftigt dimensionerade värmepumpar kan utan svårighet ta hand om det uppvärmningsbehov man har även om man bor i Norrland och får betydligt lägre temperaturer än vad man får i andra städer. Nackdelen med dessa värmepumpar är dock prislappen. Om man skall komma undan så billigt som möjligt är det viktigt att inte stirra sig blind på vad apparaten i fråga kan prestera när det är riktigt kallt. Man bör räkna på kostnader för ett helt år. När eller om det nu skulle bli allt för kallt kan man alltid komplettera uppvärmningen genom att elda igen. De flesta klarar sig riktigt bra med en bergvärmepump, men för vissa krävs lite extra support för att kunna hålla uppe det gradtal man är intresserad av.

Välj rätt källa

Tekniken i de flesta pumpar påminner en hel del om varandra. Det som är den stora skillnaden är istället vad för källa man använder sig av för att få tillgång till den energi man söker. Om man är intresserad av värmepumpar och bor inne i stan, är det näst intill omöjligt att använda sig av jordvärme vilket kräver stora ytor och möjlighet att gräva upp stora områden. Istället kan bergvärme vara ett alternativ. Bortsett från enklare luftvärmepumpar är bergvärme nog ett av de vanligaste alternativen som finns att välja bland. Bergvärme är väldigt stabilt och kräver endast borrning. Man behöver inte gräva eller lägga ner kraft på att märka upp hur och var det finns ledningar. Så sett är bergvärme någonting som passar för många husägare.

När man skall ta värme från berg är det fråga om det vi kallar geo-energi. Detta är helt enkelt värme som kommer från solen och som har lagrats i berg och vatten. Det alternativ som rör värme som kommer inifrån jorden, kallas geotermisk energi men detta är inte någonting man kan få tillgång till i Sverige annat än teoretiskt. För att komma åt denna energi krävs det att man kommer djupt ner i jordskorpan och tekniken används nästan enbart i länder som befinner sig på skarven mellan kontinentalplattor. Här är ytan väldigt tunn och man kan komma ner till rätt djup med den utrustning som krävs.

El-patron

Även om en värmepump är någonting som kommer att ge dig riktigt billig och bra energi under lång tid, är det också så att svenska miljön innebär kraftig köld under vintern. Det är inte alla värmepumpar som kan hantera kylan på rätt sätt och blir det allt för kallt kan man vara tvungen att komplettera sin värmepump med el-patron eller eldning. Det går självklart utmärkt att ha lite kallare under vintern men för de flesta är det inte tänkbart som en lösning på detta problem. Man vill ha det varmt och skönt oavsett vilken årstid det rör sig om.
Värmeeffekt

El-patron

Det kan tyckas ganska svårt att göra en korrekt jämförelse mellan olika värmepumpar på marknaden och vilken som är bäst avgörs ju inte bara utifrån tekniska siffror om vilken värmeeffekt som är bäst. Man behöver också tänka på vad för typ av energikälla man skall använda och ifall det är möjligt att installera den typ av pump som man från början hade haft i åtanke.

När man skall räkna ut vilken effekt en viss pump har, skall man multiplicera den energi man tillför (för att kunna driva pumpen) med vad man får ut för denna insättning. Om man skulle behöva tillföra 1 kWh för att få ut 4 kWh, blir effektvärdet 4 (1×4). Läs mer om detta här.

Har man aldrig tidigare varit intresserad av värmepumpar och billig, hållbar energi, kan det verka svårt att sätta sig in i dessa frågor. Dock är det inte någonting komplicerat. När allt kommer omkring rör det sig om att man investerar pengar för att få värmepumpen installerad. Därefter ”investerar man” energi i pumpen för att denna i sin tur skall utvinna mer energi än man satt in.

Tillstånd

Innan man ger sig i kast med ett större projekt i stil med att installera bergvärme, är det viktigt att man har alla de tillstånd som krävs. Dessa söker du hos kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd. Tänk på att det kan ta viss tid innan man får svar så det är bra att skicka in sin ansökan långt innan man börjar titta på leverantörer och offerter. När allting är klart och du har kontakt med någon som kan ta hand om uppdraget, är det bara att sätta igång! När man räknar på installation och inköp visar det sig att det kan ta lite tid innan man tjänat in sin värmepump. Dock är det omedelbart fråga om att betala mindre för uppvärmning av villa och vatten. Investeringen kan mycket väl bidra till att man värderar huset lite högre än de hus som inte har gjort någon miljöriktig satsning och det är alltid trevligt att få sin uppvärmning från naturen.